Kur’an’da Adı Geçen 25 Peygamber

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de 25 peygamberden bahseder. Kur’an’da adı geçen peygamber kıssaları, insanların doğru yoldan ayrılmamaları, nefislerine kapılıp gitmekten korunmaları için anlatılmıştır. Kur’an’da adı geçen peygamber kıssalarının diğer bir nedeni de, gönderilen her peygamberin aynı amacı taşımasıdır. Yani tevhid öğretisinin sürekliliğini göstermek için kıssalardan bahsedilmiştir.

Bu sebeple, Kur’an’da Karun’un kıssası, insanların refah ve bollukta şımarmamaları ve hak yoldan ayrılmamaları için anlatılmıştır. Servetin, malın ve iktidarın gücünü Allah yolunda kullanılması için Hz.Süleyman (a.s) kıssası anlatılır. İktidar hırsının Allah’ı unutturduğu ve bir insanı nasıl saptırdığını göstermek için Firavun’a dikkat çeker. Zalimlere ve iktidar hırsına kapılmış kimselere karşı mücadeleyi anlatmak için Hz.Musa’dan örnekler verir. Mesela Hz.Eyyub (a.s) sabrın örneğidir. Hz.İbrahim(a.s) kıssası Allah’a teslimiyeti, Hz.Meryem ve Hz.İsa (a.s) kıssalarında ise iffet, merhamet ve sevgi anlatılır. Allah, Kur’an-ı Kerim kıssalarını şöyle açıklar:

“Geçmiş milletlerin kıssalarında akıl sahibi insanlar için pek çok dersler vardır.” (Yusuf Suresi/111)

Kuran’da adı geçen peygamberler, sırasıyla Kuran’da adı geçen 25 peygamberin isimleri ve bilgileri :

1. Hz. Adem (a.s)

Hz. Adem (a.s) ilk insan ve ilk peygamberdir. Kur’an’da ismi 25 defa geçmektedir. Allah, kendisiyle birlikte Havva annemizi de yaratarak insan soyunun devamını başlatmıştır. Tarımla uğraşan Hz. Adem’e 10 sahife indirilmiştir.

2. Hz. İdris (a.s)

Kur’an’da ismi 2 defa geçmektedir. Hz. İdris (a.s) pozitif bilimlerle uğraşan ilk peygamber olarak bilinir. İlk kez iğne ve iplik kullanıp kıyafet dikerek terzilik yapmıştır. Yazıyı ilk kullanan insan olduğu da rivayet edilmektedir. Allah, Hz. İdris’e 30 sahife indirmiştir.

3. Hz. Nuh (a.s)

Kur’an’da adı 43 defa geçmektedir. Kur’an’da geçen surelerden birinin adı da Nuh Suresi’dir. Hz. Nuh (a.s) gönderildiği kavmine Allah’a iman etmelerini anlatmış, kavmini sapkınlıktan kurtarmak istemiştir. Ancak kavmi, kendisine inanmıştır. Öyle ki eşi ve çocuklarından biri de ona iman etmemiştir. Allah’ın emri ile bir gemi inşa ederek yeryüzündeki bütün canlılardan bir erkek bir dişi olmak üzere, bu gemiye almasıyla bilinir. Daha sonra ise dünyada büyük bir tufan olmuş ve ona inanmayan sapkın kavmi, Yüce Allah tarafından helak edilmiştir.

4. Hz. Hud (a.s)

Kur’an’da ismi 10 defa geçmektedir. Geçimini ticaretle sağlamış olan Hud Peygamber, sapkın bir kavim olan Ad kavmine gönderilmiştir. Bu kavim kendi döneminde yüksek binalar inşa etme yarışına girmiş insanlardan oluşan bir kavimdir.

5. Hz. Salih (a.s)

Kur’an’da ismi 8 defa geçmektedir. Hz. Salih (a.s) ticaretle geçimini sağlamıştır. Ünlü Semud kavmine gönderilen Salih Peygamber, onları Allah’a iman etmeye çağırmıştır. Semud kavmi, dağ ve kayaları oyarak görkemli ve gösterişli evler inşa eden bir kavimdir. Semud Kavminin helak olmasının sebebi ise, Hz. Salih Peygamberin devesini öldürmeleridir.

6. Hz. İbrahim (a.s)

Kur’an’da ismi 69 defa geçmektedir. Kur’an’da geçen surelerden biri de İbrahim Suresi’dir. Oğlu İsmail ile birlikte şimdiki kıblemiz olan Kabe‘yi inşa etmiş bir peygamberdir. Firavun tarafından ateşe atılmış ve ateş Hz. İbrahim Peygamberi, Allah’ın hikmetiyle yakmamıştır. Müslümanlar, kurban kesmeyi ondan öğrenmiştir. Son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)’in büyük dedesidir.

7. Hz. Lut (a.s)

Kur’an’da ismi 27 defa geçmektedir. Allah(cc) Hz. Lut Peygamberi, ahlaksızlığı ile bilinen bir halka göndermiştir. Lut Peygamber, kavminin arasında 29 yıl yaşadı. Kavmine Allah’ın emirlerini ve yapmakta oldukları kötü şeyi yapmamalarını anlattı. Kavmi ise kendilerine gönderilen Hz. Lut’a inanmadı ve sonucunda Allah tarafından helak edilen kavimler arasında yer aldılar. Lut Peygamber amcası Hz. İbrahim (a.s) ile birlikte yaşamıştır.

8. Hz. İsmail (a.s)

Kur’an’da ismi 12 defa geçmektedir. Hz. İbrahim’in oğludur ve çobanlık yaparak geçinmiştir. Babasıyla beraber Kabe’yi inşa etmiştir. Pek çok dini meseleyi babasıyla birlikte ilk uygulayan peygamber olmuştur. Hz. İbrahim (a.s) onu Allah’a kurban etmek isterken Allah, Hz. İbrahim’e bir koç göndermiş, böylece kurban olmamıştır. Bu hadise, müslümanların kurban kesme konusuna ışık tutmuştur. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v) onun soyundan gelmektedir.

9. Hz. İshak (a.s)

Kur’an’da ismi 15 defa geçmektedir. Hz. İbrahim’in (a.s) oğlu ve Hz. İsmail’in kardeşidir. İsrailoğulları soyu Hz. İshak (a.s) ile başlar. Kendisinden sonra gelen bütün peygamberler onun soyundan gelmiştir.

10. Hz. Yakup (a.s)

Kur’an’da ismi 16 defa geçmektedir. Hz İshak (a.s)’ın oğludur ve İsrailoğullarına gönderilmiştir. Kendisinden sonra peygamber olan oğlu Hz. Yusuf’u kaybetmesinin acısıyla kör oldu. Oğlunu uzun yıllar sonra yeniden bulunca gözleri geri açıldı. Hz. Yakup (a.s) diğer oğullarının ihanetine uğramış, ve yıllar boyunca oğlunun hasretiyle imtihan olmuş bir peygamberdir.

11. Hz. Yusuf (a.s)

Kur’an’da ismi 27 defa geçmektedir. Kur’an’daki surelerden birinin adı da Yusuf Suresidir. Hz. Yakup’un 12 oğlu vardı. Diğer oğulları Hz. Yusuf’u kıskanarak kuyuya attılar. Hz. Yakup (a.s) oğlunu çok uzun zaman göremedi. Hz. Yusuf (a.s)’ın rüya tabiri yeteneği vardı. Bu yeteneğiyle Mısır’da yöneticilik yapmıştır. Kur’an’da Yusuf suresinde anlatılan kıssa ona aittir. Bu kıssa aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’de “kıssaların güzeli” olarak da bilinir.

12. Hz. Şuayb (a.s)

Kur’an’da ismi 11 defa geçmektedir. Allah tarafından kendisine çok güzel bir hitap yeteneği verilmiştir. Hz.Şuayb (a.s)’ın “Peygamberlerin hatibi” diye bilinen lakabı bulunur. Hile yapan Meyden ve Eyke halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Kızlarından biri Hz. Musa (a.s) ile evlenmiştir.

13. Hz. Musa (a.s)

Kur’an-ı Kerim’de ismi en çok geçen peygamberdir. Kur’an’da 136 defa ismi geçer. İsrailoğulları’na gönderilmiştir. Hz. Şuayb’ın damadıdır. İsrailoğulları Hz. Musa sayesinde Mısır’dan çekildi. Hz. Musa’ya kutsal kitaplardan biri olan Tevrat verilmiştir.

14. Hz. Harun (a.s)

Kur’an’da ismi 20 defa geçmektedir. Hz. Musa’nın (a.s) kardeşi ve aynı zamanda yardımcısıdır. Hz. Musa (a.s), Mısır’a döndüğü zaman kardeşi Hz. Harun’a Allah’ın emirlerini anlatmıştır. Hz. Harun da bunları kabul ederek Hz. Musa’ya yardımcı olmuştur. Hz. Harun’un en önemli özelliği hitabeti ve güzel konuşmasıdır.

15. Hz. Davud (a.s)

Kur’an-ı Kerim’de ismi 16 defa geçmektedir. Hz. Davut (a.s) sesinin güzelliğiyle bilinmektedir. Öyle ki günümüzde güzel sesli olanlara ona ithafen “Davudi” sesli denilmektedir. Peygamber olmadan önce, Tâlût’un ordusunda bir asker olarak bulunmuştur. Allah tarafından önce peygamber, ardından ise İsrailoğullarına kral olmuştur. Hz. Davut meslek olarak demircidir. Kendisine kutsal kitaplardan biri olan Zebur indirilmiştir.

16. Hz. Süleyman (a.s)

Hz. Davut’un oğlu olan Hz. Süleyman’ın (a.s) ismi Kur’an-ı Kerim’de 17 defa geçmektedir. Hz. Davut (a.s) öldükten sonra hükümdar olmuştur. Allah tarafından hayvanlarla ve cinlerle konuşma ve onlara hükmetme yeteneği sahiptir.

17. Hz. Eyyub (a.s)

Kur’an’da ismi 4 defa geçmektedir. Hz. Eyyub sabrın en güzel örneklerinden biridir. Ağır bir hastalık ile imtihan edilmiştir.

18. Hz. Zülkifl (a.s)

Kur’an’da ismi 2 defa geçmektedir. Hz. Eyyub Peygamberin oğludur. Sabrı ile Allah’ın rahmetini kazanmış salih insanlardan olduğu bildirilen bir peygamberdir.

19. Hz. Yunus (a.s)

Kur’an’da ismi 4 defa geçmektedir. Kur’an-ı Kerim’de geçen surelerden birinin adı da Yunus Suresidir. Ninova halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Hz. Yunus (a.s) denizde bir yunus balığı tarafından yutulmuş, ancak balık kendisine bir zararı dokunmadan onu karaya ulaştırmıştır.

20. Hz. İlyas (a.s)

Kur’an’da ismi 3 defa geçmektedir. İsrailoğulları’na peygamber olarak gönderilmiştir.

21. Hz. Elyesa (a.s)

Kur’an’da ismi 2 defa geçmektedir. Hz. İlyas’a yardım etmesi için gönderilmiştir.

22. Hz. Zekeriyya (a.s)

Kur’an’da ismi 7 defa geçmektedir. Hazreti Süleyman (a.s) soyundan gelir. Kudüs’te Hz. Meryem’i himaye eden peygamber olarak bilinmektedir. İsrailoğulları tarafından şehit edilmiştir.

23. Hz. Yahya (a.s)

Kur’an’da ismi 5 defa geçmektedir. Babası Hz. Zekeriyya’dır. Babasının çok yaşlı olduğu bir zamanda Allah’ın lütfu ile dünyaya gelmiştir. İsmi daha önce  kimse tarafından kullanılmamıştır ve Allah tarafından konulmuştur. İleride gelecek olan Hz. İsa’nın müjdecisi olan peygamberdir.

24. Hz. İsa (a.s)

Kur’an’da ismi 25 defa geçen Hz. İsa (a.s) peygamber, babasız doğmuştur. Annesi Hz. Meryem’dir. Daha beşikte iken Allah’ın hikmeti ile konuşmuştur. Allah tarafından kendisine mucize olarak ölüleri diriltme, hastaları ve körleri iyileştirme yeteneği verilmiştir. Hz. İsa’nın doğum yılı miladi takvimin başlangıcı kabul edilir. Kendisine kutsal kitaplardan üçüncüsü olan İncil indirilmiştir.

25. Hz. Muhammed (a.s)

Son peygamber olan Hz. Muhammed’in (s.a.v) ismi Kur’an-ı Kerim’de 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 47.suresine ismi verilmiştir. Bugüne kadar gelmiş bütün peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.v)’dir. Bu nedenle yalnızca kendi kabilesine değil, tüm insanlığa gönderilen bir peygamberdir. Kendisine son kutsal kitap olan Kur’an-ı Kerim indirilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v), Enbiya Suresinde Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber olarak bilinmektedir.

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.